Мартин Хсара

Бизнесът ми се нуждаеше не само от помощ в изграждане на добра маркетингова стратегия в интернет пространството, но и от нови идеи за привличане на клиенти. Изключително благодарни сме за помощта, която получихме от Славчо, защото планът, който следвахме ни помогна да постигнем своите цели.